Latest Post

[Nha-hang-tiec-cuoi][slider2]

Trong ngày cưới, cô dâu có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều tục lệ phải theo, ví như việc cài kim vào áo khi đi trên đường hay về cửa nhà bước qua hỏa lò cũng vậy.

Tuổi đính hôn

- Con giai con gái độ mười lăm, mười sáu tuổi giở lên, đã là tuần sắp sửa lấy vợ lấy chồng. Hai ba mươi tuổi mới cưới gọi là muộn. Cũng có nhà cưới cho con từ năm mười hai, mười ba tuổi, có nhà ước hôn với nhau từ trong thai.

Tục vợ chồng cứ hơn kém nhau một hai tuổi là vừa đôi.

Dạm hỏi

- Trước hết kén chọn chỗ nào môn đăng hộ đối, xem đôi tuổi không xung khắc nhau, mới mượn mối lái. Mối lái nói với cha mẹ người con gái bằng lòng gả rồi, nhà giai mới đem cau đem chè đến dạm.

Từ đó thì mồng năm ngày Tết hoặc là ngày kỵ nhật nhà gái, người rể phải đưa đồ lễ vật đến mới là trọng thể. Cách ít lâu thì làm lễ ăn hỏi: nhà giai đem cau chè, lợn xôi đến nhà gái lễ gia tiên, có nhà dùng cách giản tiện thì chỉ dùng cau, chè, mứt mà thôi. Ở Quảng Nam thì trong lễ ăn hỏi thường lại thêm một đôi hoa tai vàng nữa.


Sêu

- Ăn hỏi rồi mới sêu. Sêu thì mùa nào thức ấy, như mùa vải thì sêu vải, mùa dưa thì sêu dưa, v.v.
Có nơi một năm chỉ sêu bốn mùa. Tháng Ba sêu vải; tháng Năm sêu dưa hấu, đường, mắm, chim, ngỗng; tháng Chín sêu hồng, cốm, gạo mới, chim ngói; tháng Chạp thì sêu cam, mứt, bánh cốm. Đồ sêu nhà gái lấy một nửa, còn một nửa giả lại nhà giai gọi là đồ lại mặt.

Cưới

- Sêu xong một năm hoặc nửa năm thì cưới, cũng có khi phải sêu hai ba năm mới được cưới. Nếu không sêu mà xin cưới thì là thiếu lễ, người ta chê cười, mà nhà gái không mấy người nghe.
Trao thơ, thách cưới

- Trước khi muốn cưới thì đôi bên nhà giai và nhà gái đều quang quẻ cả mới được, nghĩa là người chủ hôn không có tang chế gì. Cưới thì nhà giai viết thư hỏi xem nhà gái ăn những lễ vật thế nào.
Nhà gái muốn những thức gì thì viết thư giả lời nhà giai. Nhà giai liệu thể lo được thì mới chọn ngày lành tháng tốt, đính ước ngày cưới với nhà gái. Nếu nhà gái lấy lễ nặng quá thì nhà giai xin bớt đi ít nhiều. Nhà gái không nghe thì có khi lại hoãn việc lại. Mà nhà giai bất đắc dĩ phải lo thì có khi vì thế mà hai bên sui gia sinh ra oán ghét nhau.


Hình minh họa 

Đồ thách cưới thì đại để: bao nhiêu lợn gạo, hoặc ăn bò thì thách bò, bao nhiêu chè, bao nhiêu cau, bao nhiêu rượu, vòng, nhẫn, hoa, hột, quần áo, chăn màn, và kèm theo thêm bao nhiêu bạc, v.v.

Tùy hơi thành thị, quê mùa, nhà giàu nhà nghèo, ăn nhiều ăn ít, nhưng đại khái cũng trong những khoản ấy.

Đám cưới

- Về vùng nhà quê, ở cùng hương thôn với nhau, cưới thường đi về đêm. Lúc đi, phải chọn giờ hoàng đạo mới đi, và phải có một người đàn ông dễ tính ra đón ngõ trước, khi ra thì reo ầm cả lên rằng gặp giai, để cho mọi việc được dễ dàng mau mắn.

Trong đám cưới có một ông già (kén ông nào hiền lành, mà vợ chồng còn song toàn, lắm con nhiều cháu mới tốt) cầm một bó hương đi trước, rồi đến các người dẫn lễ, kẻ đội mâm cau, người khiêng lợn rượu, v.v. Chú rể thì khăn áo lịch sự, có một đám thân thích dẫn đi. Khi đến nhà vợ, dàn bày đồ lễ, người chủ hôn nhà gái khấn lễ gia tiên rồi thì người rể vào lễ.

Tế tơ hồng

- Bày hương án ra sân, dùng lễ gà, xôi, giầu, rượu, tế tơ hồng, rồi hai vợ chồng đều vào lễ.

Điển tế tơ hồng do chuyện ngày xưa, bên Tàu có một người tên là Vi Cố, một bữa đi chơi giăng, gặp một ông già đang xe các sợi dây đỏ ở dưới bóng giăng. Hỏi thì ông ấy nói rằng ta là Nguyệt Lão coi việc xe duyên cho vợ chồng nhân gian, ta đã buộc sợi dây này vào chân người nào thì dù thế nào cũng phải lấy nhau.

Vì thế ta cho việc vợ chồng là có ông Nguyệt Lão định trước, cho nên thành vợ thành chồng rồi thì phải tạ ơn ông ấy, và cầu ông ấy phù hộ cho ở được trăm năm với nhau.

Tế tơ hồng rồi thì người rể vào lạy cha mẹ vợ (tục ấy người theo lối văn minh bây giờ không chịu). Rồi đợi cho họ hàng ăn uống xong mới về.

Đưa dâu

- Sáng hôm sau thì đưa dâu, nhà giai nhà gái cùng ăn mừng, làm cỗ bàn, mời bà con khách khứa. Bà con khách khứa mừng nhau thì kẻ mừng tiền, người mừng chè, cau, hoặc là câu đối đỏ, v.v. Mà thường chỉ mừng bên nhà giai, chớ không mấy nơi mừng bên nhà gái, duy ở thành phố thì có mừng bên nhà gái, nhưng chỉ mừng cho người con gái hoặc một vài vuông nhiễu điều, hoặc may sẵn thành yếm mà thôi.

Đưa dâu, nhà gái cũng kén một ông già cầm bó hương đi trước, rồi bà con họ hàng dẫn cô dâu đi sau. Đến nhà giai rồi thì một vài bà già dẫn cô dâu vào lạy gia tiên, rồi đưa đi lễ nhà thờ đôi bên bố chồng mẹ chồng. Đoạn giở về mới lạy cha mẹ chồng, hoặc còn ông bà chồng cũng lạy. Ông bà cha mẹ chồng, mỗi người mừng cho một vài đồng bạc hoặc một vài chục.

Họ hàng ăn uống xong thì lấy phần. Phần phải có xôi thịt, bánh trái, giò chả, cau chuối mới là cỗ cưới.

Ở thành phố thì thách cưới thường nặng hơn ở nhà quê, mà không có lệ đi ăn cưới đêm. Cưới ban ngày xong thì đón dâu về ngay.

Trong khi cưới và khi đón dâu, hai ông già cầm hai cái lư hương ngồi xe che lọng xanh đi trước, rồi các kẻ dẫn lễ, nào người đội mâm cau trùm vải tây đỏ, nào kẻ khiêng chóe rượu, khiêng quả phù trang. Trước còn đi bộ, ít nay đám thì đi toàn xe cao su, đám nào khoe sĩ diện thì đi toàn xe song mã.

Lễ bái cũng như cách nhà quê. Ăn xong cũng có phần, phần có những bánh đường bánh ngọt, lại thêm một cái khăn mặt đỏ để gói phần. Sau lại có bánh giầy bánh chưng chia biếu những người quen thuộc nữa.

Phương thuật

- Trong khi cô dâu đi đường, ăn mặc tốt đẹp e thiên hạ quở quang, phải cài vài cái kim vào choàng áo, để có ai độc mồm độc miệng, thì đã có kim ấy trấn áp đi. Có nơi lại đặt hỏa lò giữa cửa cho cô dâu bước qua, cũng là ý ấy. Cũng có nơi dâu mới đến cửa, mẹ chồng cầm bình vôi tránh đi một lúc, có nơi dâu mới đến cửa, một người lấy chày cối giã một lúc, tục ấy thì ngộ quá, không hiểu ý làm sao.

Đóng cửa, giăng dây

- Trong khi cưới và lúc đưa dâu, lại có tục đóng cửa, giăng dây. Lúc nhà giai đem lễ cưới đến nhà gái thì bên nhà gái, hoặc trẻ con, hoặc đứa đầy tớ, đóng cửa không cho vào. Nhà giai phải cho chúng nó dăm ba hào, một đồng bạc, thì chúng nó mới mở cửa.

Trong lúc đi đường thì những kẻ hèn hạ hoặc lấy sợi chỉ đỏ, hoặc mảnh vải, lụa đỏ giăng ngang giữa đường, đám cưới đi đến, phải nói tử tế mà cho chúng nó vài hào, thì chúng nó mới cởi dây cho đi.


Chỗ thì chúng nó bày hương án, chờ đi đến, đốt một bánh pháo ăn mừng, chỗ ấy phải đãi chúng một vài đồng mới xuôi. Nếu bủn xỉn mà không cho chúng nó tiền, thì chúng cắt chỉ cắt dây nói bậy nói bạ, chẳng xứng đáng cho việc vui mừng, vì vậy đám nào cũng phải cho.

Tục giăng dây này có đã lâu. Về đời Huyền Tôn, ngươi Đường Thiệu đã dâng biểu nói rằng: ngày người ta đón dâu, những kẻ hèn hạ thường hay lấy xe ngăn trở đường đi, đòi cỗ bàn ăn uống.

Tục ấy mỗi ngày một thịnh, đến nỗi các đám cưới của nhà vương công, chúng nó cũng tụ họp đàn lũ, che lấp đường đi, làm cho lôi thôi thì giờ, để đòi tiền của, thành ra tiền giăng dây nặng hơn tiền cưới, xin cấm hết đi mới được, xem vậy thì tức là tục giăng dây của ta bây giờ.

Giao duyên

- Tối hôm cưới, người chồng lấy giầu trăm (giầu tế tơ hồng), trao một nửa cho vợ, rót một chén rượu, mỗi người uống một nửa, gọi là lễ hợp cẩn. Vợ giải chiếu lạy chồng hai lạy, chồng đáp lại vái một vái. Tục ấy nhà đại gia mới dùng đến, nhà thường thì không mấy người dùng.

Lại mặt

- Cưới được ba hôm, đến hôm thứ tư thì hai vợ chồng làm lễ chè xôi đem về nhà vợ lạy gia tiên, gọi là lễ lại mặt, chữ gọi là tứ hỉ.

* Bài viết được biên tập theo sách Việt Nam phong tục của tác giả Phan Kế Bính, Nhã Nam với mục đích chia sẻ thêm nhiều kiến thức về các phong tục cổ xưa của dân gian Việt Nam.

Đám cưới là một ngày có ý nghĩa rất đặc biệt đối với nhiều người bởi nó chính là minh chứng cho tình yêu, là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, mở ra một chặng đường mới với nhiều trọng trách lớn lao.Vì vậy, tất cả mọi khâu từ lên kế hoạch, chọn trang phục, chụp ảnh cưới, khách mời v.v… đều được chăm chút kỹ lưỡng. 

Dịch vụ cho thuê áo khỏa chuyên nghiệp uy tín tại Veronica

Đối với người Việt Nam, rất dễ dàng để có thể tổ chức một lễ cưới mang phong cách truyền thống, nhưng với những người Hoa đang sinh sống tại Việt Nam hoặc những chị em chuẩn bị cưới chồng người Hoa thì để tổ chức một lễ cưới thể hiện được đầy đủ nét đẹp văn hóa Trung Hoa lại là điều không dễ dàng.

Nhắc đến lễ cưới của người Hoa chúng ta không thể không nhắc đến áo khỏa. Áo khỏa là một loại áo cưới truyền thống của người Hoa và trong ngày đại hỷ bắt buộc tân lang, tân nương phải mặc áo khỏa. Áo khỏa thường được thiết kế với tông màu đỏ chủ đạo, màu đỏ đối với người Trung Quốc là tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và sức mạnh xua đuổi tà ma. Trên áo còn được thêu các hoạ tiết hình rồng phượng để tượng trưng cho sự hài hoà giữa âm và dương. 

Dịch vụ cho thuê áo khỏa nam nữ hiện nay đang dần nở rộ, Veronica là một trong những studio tiên phong lĩnh vực này


Veronica là studio chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê áo khỏa uy tín tại TPHCM, sở hữu nhiều mẫu áo khỏa đa dạng, đẹp, độc, lạ được thiết kế tinh xảo và cao cấp cho cả nam lẫn nữ. Tất cả những mẫu áo đều được nhập về từ Hồng Kông nên đảm bảo về chất lượng và hoàn toàn không “đụng hàng” về kiểu dáng. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm lựa chọn trang phục cưới cho nhiều cặp đôi, Veronica có thể tự tin tư vấn cho các bạn những mẫu áo khỏa phù hợp nhất.

Ngoài cho thuê áo khỏa nam – nữ, Veronica còn cung cấp nhiều dịch vụ đặc biệt khác như:

  • Chụp album áo khoả nam- nữ (studio) theo phong cách Hong Kong-Thượng Hải 
  • Quay video phóng sự cưới theo đúng nghi lễ người Hoa
  • Thực hiện quay - chụp đám cưới truyền thống theo nghi lễ người Hoa
  • Bán áo khỏa ngoại nhập cao cấp
  • Chụp hình với áo khoả (dành cho những bạn yêu thích văn hóa Trung hoa muốn chụp ảnh cùng áo khỏa truyền thống và những người Hoa muốn chụp ảnh gia đình)


Tại sao nên lựa chọn dịch vụ cho thuê áo khỏa của Veronica?

Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hiểu rõ nghi thức tổ chức cưới hỏi của người Hoa, Veronica có thể tư vấn và cung cấp một dịch vụ đáp ứng được đầy đủ mong muốn của các bạn nhất. 

Chụp ảnh cưới phong cách Trung Hoa là một trong những thế mạnh của Veronica Wedding
Đến với dịch vụ cho thuê áo khỏa của Veronica các bạn có thể được trải nghiệm những ưu điểm sau:

Có nhiều mẫu áo khỏa đa dạng, đẹp, độc thiết kế tinh xảo để tha hồ lựa chọn

Có phim trường chụp ảnh được xây dựng công phu theo kiểu của người Hoa

Được làm việc với một Ekip chuyên nghiệp dễ dàng nắm bắt được ý muốn của khách hàng.

Được tư vấn và hỗ trợ tận tình từ đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, hiểu nghề.


Đăng ký sử dụng dịch vụ của Veronica các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sở hữu bộ ảnh cưới độc đáo và ấn tượng nhất. Hãy để Veronica đồng hành cùng ngày trọng đại của các bạn.Cưới hỏi là vấn đề quan trọng của cả một đời người. Cả khâu chuẩn bị cho buổi hôn lễ được diễn ra suôn sẻ cần rất nhiều thứ. Và không kém phần quan trọng là ảnh cưới của cặp đôi cô dâu chú rễ và toàn thể bối cảnh của buổi tiệc long trọng. Khác với chụp ảnh cưới bình thường truyền thống, thì nay xuất hiện thêm một loại hình chụp ảnh cưới rất lạ nhưng độc đáo và được các cặp đôi bạn trẻ quan tâm đến, ngay cả những người nổi tiếng trong giới showbit. 

Bạn đã từng nghe qua phóng sự cưới chưa. Chắc hẳn đây là loại hình khá mới đối với những ai không thường xuyên cập nhật trend hiện nay, chỉ khi nào chính bạn là nhân vật chính của buổi lễ thành hôn, bạn sẽ được các chuỗi cửa hàng áo cưới, các studio sẽ tư vấn và giới thiệu cho bạn biết thêm nhiều về loại hình chụp ảnh cưới phóng sự đang thịnh hành hiện nay. 

Chụp ảnh phóng sự cưới có khác gì chụp ảnh cưới truyền thống
Chụp ảnh phóng sự cưới có khác gì chụp ảnh cưới truyền thống 

Cùng tìm hiểu về chụp ảnh phóng sự cưới là gì nhé 

Phóng sự cưới là gì? Chắc hẳn câu thắc mắc đầu tiên bạn muốn đề cập đến và muốn được giải đáp chính là điều này đây. Vâng phóng sự cưới chính là một sự dàn dựng thước phim hoặc album ảnh cưới theo phong cách tự sự. Nghe đến đây chắc hẳn bạn lại càng tò mò và thắc mắc hơn, album ảnh cưới theo hướng tự sự ư! Đó chính là dựa theo một cốt chuyện kể về tình yêu của đôi lứa từ lúc hẹn hò cho đến lúc được cha mẹ hai bên đồng ý hôn sự và tiếp đó là một đám cưới được diễn ra với sự chúc phúc từ hai bên gia đình và những người thân yêu. Nhưng sẽ được rút gọn hơn so với phim cưới được quay theo kiểu truyền thống chi tiết cụ thể, nhưng vẫn đầy đủ mọi thông tin muốn truyền đạt đến người xem. 

Phóng sự cưới được chia làm 2 loại cơ bản là 
  • Chụp ảnh phóng sự cưới 
  • Quay phim phóng sự cưới 
Cùng tìm hiểu về chụp hình cưới phóng sự và chụp hình cưới truyền thống 

Chụp ảnh phóng sự cưới có khác gì chụp ảnh cưới truyền thống
Chụp ảnh phóng sự cưới có khác gì chụp ảnh cưới truyền thống 

Như thế nào là chụp hình phóng sự cưới 

Chụp hình phóng sự cưới sẽ từ những khâu chuẩn bị lúc chưa bắt đầu buổi lễ, rồi đến lúc hành lễ và sau buổi lễ. Kiểu chụp này đa phần là ghi lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần có một người thợ có con mắt tinh tế, nhạy bén và sắc sảo, có thể bắt được nhanh và kịp thời các góc máy khác nhau với nhiều kiểu khoảnh khắc khác nhau nhưng vẫn thể hiện được nét tự nhiên nhất của cả nhân vật chính lẫn bối cảnh xung quanh. 

Qua tấm hình có thể nhận biết được nét đẹp, sự rạng rỡ và niềm hạnh phúc thể hiện của nhận vật chính và tất cả mọi người trong buổi lễ cưới. Hình ảnh là tổng thể toàn diện của cả người, vật và có thể là nửa người, nguyên người hoặc chỉ là khuôn mặt. 

Chụp hình cưới truyền thống 

Như bạn đã biết thì chụp hình kiểu truyền thống là một phong cách mà được áp dụng rộng rãi và như một thói quen của các cặp đôi. Có sự sắp xếp vị trí, bối cảnh phải đẹp, vừa khung hình, mọi người phải cười hoặc nghiêm túc trong tư thế sẵn sàng, và góc chụp được nhiếp ảnh gia canh chuẩn xác nhất để có được tấm hình ưng ý nhất. 

Vậy nên bức ảnh chụp kiểu truyền thống chỉ vỏn vẹn là một kiểu duy nhất, mọi người xếp hàng rồi thành một font nhất định, các nhiếp ảnh gia chỉ cần đếm tín hiệu , mọi người sẽ đứng xung quang cô dâu chú rễ, cười tươi và nghiêm túc trong một tư thế nhất định. 

Chụp ảnh phóng sự cưới có khác gì chụp ảnh cưới truyền thống
Chụp ảnh phóng sự cưới có khác gì chụp ảnh cưới truyền thống 

Toàn bộ bức ảnh được chụp sẽ hoàn hảo vì có sự chuẩn bị và an toàn trước khi được bấm máy. Nhưng sẽ vô cùng đơn điệu, tẻ nhạt , nếu chỉ một kiểu chụp mà áp dụng cho toàn bộ album hình cưới với nhiều khoảnh khắc đầy cảm xúc và lãng mạn. 

Đa phần mọi người đều lựa chọn sự an toàn , và kiểu chụp hình truyền thống được ưa chuộng phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên với giới trẻ hiện đại, thì việc chọn lựa với kiểu chụp hình cưới phóng sự không còn quá xa lạ. Những tấm hình thể hiện nhiêu màu sắc khác nhau của buổi lễ, như một câu chuyện kể lại qua từng tấm hình. Điều này sẽ rất thú vị và cuốn hút mỗi khi bạn hay người thân xem lại. 

Chụp ảnh cưới phóng sự đang được chuộng hiện nay của các bạn trẻ, nếu muốn thay đổi để có được sự mới lạ, lưu giữ nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, thì đây chính là sự lựa chọn dành cho bạn.

Phim phóng sự cưới đang được các cặp đôi lựa chọn trong khoảng thời gian gần đây. Bạn cũng đang suy nghĩ và lựa chọn kiểu quay phóng sự cưới nhưng còn đang lưỡng lự , chúng tôi sẽ cho bạn những lý do mà chắc hẳn bạn sẽ quyết định ngay và không còn đắn đo suy nghĩ.

Quay phóng sự cưới tạo nên những thước phim với những khoảnh khắc ngắn nhưng vô cùng tinh tế và cô đọng mọi cảm xúc trong ngày vui hạnh phúc ngập tràn của cặp đôi uyên ương. Tuy nhiên chắc hẳn loại hình này còn xa lạ với rất nhiều người, và nếu bạn lựa chọn thì cần phải xác định nhu cầu và vì sao lại lựa chọn.

Ưu điểm của quay phóng sự cưới

Điều mà chúng ta cần chính là sự đơn giản, và ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung , ý nghĩa của những khoảnh khắc đẹp trong ngày trọng đại , để bạn có thể đưa lên trang mạng xã hội và chia sẻ niềm vui , niềm hạnh phúc cho mọi người biết. Thì với thước phim được dựng từ phóng sự cưới chất lượng HD hoặc full HD được quay lại rõ nét, chân thật sẽ mang đến cho bạn một sự hài lòng.

Quay phóng sự cưới: bỏ túi bí quyết để có được những thước phim đẹp
Quay phóng sự cưới: bỏ túi bí quyết để có được những thước phim đẹp 

Bên cạnh đó, khác với quay phim cưới truyền thống , quay phóng sự cưới sẽ có đoạn bắt đầu từ lúc nhà trai chuẩn bị sang nhà gái rước dâu bằng cách ghi lại hình ảnh của quy trình, các chi tiết nhỏ nhất như make up cho cô dâu, bộ váy áo , tấm thiếp cưới in hình và tên hai nhân vật chính, hoặc khoảnh khắc mẹ cô dâu dắt tay con gái mình , ba chú rể cài bông chỉnh lại chiếc cà vạt cho con trai,…đó được xem là những hình ảnh đầy ý nghĩa và giàu cảm xúc nhất trước khi buổi lễ thành hôn được diễn ra.

Được đầu tư một cách kỹ càng bằng sự suy nghĩ, tính toán và dàn dựng bởi những người thực hiện sẽ làm cho khách hàng lựa chọn quay phóng sự cưới một trải nghiệm vô cùng thú vị, bất ngờ và đón nhận được những hình ảnh khó quên nhất trong từng thước phim.

Quay phóng sự cưới: bỏ túi bí quyết để có được những thước phim đẹp
Quay phóng sự cưới: bỏ túi bí quyết để có được những thước phim đẹp 

Mách bạn bí kiếp để có thước phim phóng sự cưới đẹp lung linh

Nếu quay theo lối bình thường thì chắc hẳn sẽ có sự dàn dựng một kịch bản hay sự chỉ đạo của một người trong ekip để mọi người có thể chuẩn bị tốt nhất từ nét mặt, trang phục và tâm trạng. Nhưng với quay phóng sự cưới thì hoàn toàn khác, toàn bộ ekip sẽ tùy ý quay với từng thời khắc, địa điểm, cảnh vật xung quanh hay thời tiết khác nhau, bắt đầu là nhân vật chính, và sau đó là người thân, họ hàng , bạn bè hai bên bằng sự sáng tạo đầy nghệ thuật và logic của họ. Chính vì điều này đã tạo nên một nét rất riêng , khác biệt và không clip nào giống nhau. Quy trình thực hiện nên bộ phim ngắn phóng sự cưới sẽ vô cùng tỉ mỉ, chu đáo từng khâu, cùng sự kết hợp với một sự sắp đặt kỹ lưỡng giữa những người thực hiện, đảm bảo mang lại những khoảnh khắc với khung hình đẹp nhất, thật nhất, riêng nhất nhưng không kém lãng mạn, sang trọng và khó quên.

Với quan điểm từ trước đến nay thì ngày cưới là ngày trọng đại của đời người, vì vậy mà quay phim truyền thống là một lựa chọn an toàn, tốt nhất bởi nó thể hiện được sự chủ động, sự chuẩn bị sẵn sàng của người quay và người được quay để ai cũng bắt được vẻ đẹp hoàn hảo nhất, những khuôn hình với nét tươi tắn rạng rỡ nhất của nhân vật chính và khách mời. Nhưng cái chính vẫn là sự rập khuôn, sự chuẩn bị một cách thụ động vốn có , chỉ một kiểu duy nhất lặp đi lặp lại với tất cả mọi shoot hình và góc máy.

Quay phóng sự cưới: bỏ túi bí quyết để có được những thước phim đẹp
Quay phóng sự cưới: bỏ túi bí quyết để có được những thước phim đẹp 
Trái ngược hoàn toàn thì quay phóng sự cưới như một cuộc cách tân hoàn toàn trong làm video về đám cưới, sẽ là vô cùng hấp dẫn và thú vị nếu bạn thích sự mạo hiểm, tươi trẻ và mới mẻ, có chút bất ngờ đầy thú vị, sự achân thật trong nét đẹp tự nhiên qua từng chi tiết, hình ảnh phá cách nhưng vẫn tràn đầy cảm xúc của nhân vật chính và mọi người tham dự lễ cưới.

Tóm lại nếu bạn muốn có một phim cưới xúc tích , ý nghĩa và tinh tế từng khoảnh khắc với những cảm xúc chân thành nhất, thật nhất thì quay phóng sự cưới sẽ mang lại cho cặp đôi những khắc họa rõ nét đến từng chi tiết quan trọng đầy màu sắc , vô cùng ý nghĩa lãng mạn , đẹp nhưng ngắn gọn và thú vị không kém hấp dẫn.

Bạn đang chuẩn bị một lễ cưới cho mình thật long trọng. Bạn muốn có những khoảnh khắc đầy ý nghĩa và được lưu giữ lâu dài vì đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời bạn.Hãy để chúng tôi làm điều đó , chụp hình phóng sự cưới, bạn đã nghe qua và biết đến chưa? Nó khác chụp ảnh cưới thường thấy mà bạn biết như thế nào?

Phóng sự cưới là gì?

Đây là một kiểu chụp khác hoàn toàn so với chụp album cưới theo kiểu truyền thống mà mọi người thường lựa chọn. Một kiểu chụp độc đáo, đầy sáng tạo và mới lạ. Chụp hình phóng sự cưới sẽ theo kiểu báo chí phóng sự. Còn với kiểu chụp hình cưới từ trước đến nay , bạn sẽ làm dáng, tạo kiểu theo sự góp ý của nhiếp ảnh gia, mặc dù đẹp nhưng nó hơi rập khuôn và không tạo được sự tự nhiên dành cho cô dâu , chú rể trong từng bức ảnh.

Phóng sự cưới : nguồn cảm hứng mới lạ cho bộ ảnh cưới của bạn
Phóng sự cưới : nguồn cảm hứng mới lạ cho bộ ảnh cưới của bạn
Chụp hình phóng sự cưới có nét khác lạ so với cách chụp thông thường, nhiếp ảnh gia sẽ không thường tập trung vào hai nhân vật chính là cô dâu và chú rể, mà sẽ ghi lại những khoảnh khắc thật sự tự nhiên nhưng lại thể hiện được niềm hạnh phúc của một trong hai nhân vật chính của buổi lễ hoặc là cùng lúc cả hai người . Kiểu chụp này sẽ giống như một ký giả đi ghi hình lại nhưng sẽ là những lúc thật sự đẹp nhất và duyên dáng nhất của cô dâu bên chú rể,hay cạnh người thân,gia đình, hay vẻ đẹp rất tươi và tràn đầy hạnh phúc của chú rể chỉ qua nụ cười và ánh mắt nhìn cô dâu của mình, hoặc nhận được lời chúc phúc từ bạn bè.

Điểm khác nhau giữa phóng sự cưới và chụp ảnh cưới theo kiểu thông thường

Kiểu chụp này có thể thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi như đám cưới, tiệc ăn hỏi,…hiện nay với loại hình chụp phóng sự cưới này đang được các đôi bạn trẻ rất ưu chuộng và lựa chọn.

Chụp hình cưới như kiểu thông thường sẽ là cả hai chọn địa điểm, và rồi sẽ cùng toàn bộ ê kíp thực hiện bộ ảnh dàn dựng, chụp theo sự sắp xếp, góp ý của nhiếp ảnh gia đưa ra để có thể hoàn thành được album cưới hoàn chỉnh và đẹp nhất. Còn đối với chụp hình phóng sự cưới sẽ là toàn bộ khoảnh khắc từ lúc bắt đầu chưa phải là vợ chồng của nhau cho đến lúc hai bạn chính thức làm hôn lễ, trao nhẫn và xung quanh sẽ là sự chúc mừng từ người thân, gia đình và bạn bè.

Phóng sự cưới : nguồn cảm hứng mới lạ cho bộ ảnh cưới của bạn
Phóng sự cưới : nguồn cảm hứng mới lạ cho bộ ảnh cưới của bạn
Nhìn vào album cưới được chụp theo kiểu phóng sự cưới, bạn sẽ thấy nét tự nhiên, nhưng rất chân thật và sinh động hơn, vì không phải chỉ có hai nhân vật chính mà còn là sự kết hợp từ cảnh vật, và người xung quanh. Như một thước phim quay chậm về sự gắn kết , hòa hợp từ hai tâm hồn để có được ngày hạnh phúc quan trọng nhất đời.Từ lúc bắt đầu, đến khi ra mắt gia đình, người thân hai bên họ hàng thân thuộc, và quyết định gắn kết cùng nhau trọn đời trọn kiếp, chỉ thông qua một album hình ảnh.

Thế nhưng cũng theo số đông hiện nay vẫn sẽ chọn cách chụp kiểu thông thường, vì với họ, đây là một sự kiện trọng đại, hết sức quan trọng , họ muốn có được những khoảnh khắc phải là đẹp nhất, và còn có sự xuất hiện của bạn bè, người thân. Và đây chính là kiểu chụp được tin tưởng lựa chọn nhất.

Phóng sự cưới : nguồn cảm hứng mới lạ cho bộ ảnh cưới của bạn
Phóng sự cưới : nguồn cảm hứng mới lạ cho bộ ảnh cưới của bạn


Phóng sự cưới-nguồn cảm hứng mới cho bộ ảnh cưới của bạn

Nhưng nếu bạn là một người thích mới lạ, có chút riêng phá cách, sự táo bạo thì kiểu chụp phóng sự này phù hợp. Ngoài lựa chọn kiểu chụp ảnh cưới thông thường, bạn cũng nên có cho mình một album cưới theo kiểu phóng sự này, sẽ thật hấp dẫn và thu hút nếu những khoảnh khắc rất chân thật được ghi lại , cảm xúc thật và hoàn toàn tự nhiên của mọi người khi không có sự chủ động từ trước và không có sự sắp đặt nào của nhiếp ảnh gia thì rất bất ngờ và thú vị nếu bạn xem lại bộ ảnh, kiểu như phóng viên ghi hình ngôi sao.

Với cách chụp hình cưới thông thường thì các nhiếp ảnh gia sẽ dễ dàng thực hiện, nhưng nếu với kiểu chụp phóng sự cưới như vậy thì cần có một nhiếp ảnh gia thật sự kinh nghiệm, có chút tinh tế để bắt được khoảnh khắc đẹp , tay nghề cao để tạo nên bức hình có hồn cũng như phải nhiệt huyết bởi một bức hình đẹp hay không chính nhờ con mắt nghệ thuật và tâm của nhiếp ảnh gia sẽ góp phần quyết định. Cái khó là không có sự chủ động sắp đặt trước nên mọi thứ sẽ là tự nhiên chân thật, vì vậy cần nhiếp ảnh thể hiện được tâm hồn , cảm xúc của mình trong đó thì bức ảnh mới thật sự đẹp và có giá trị.

Chụp phóng sự cưới là gì? Nghe rất lạ, bạn đang thắc mắc và muốn biết nó khác gì với chụp ảnh cưới truyền thống đúng không. Cách chụp này hoàn toàn khác xa so với chụp ảnh cưới thông thường, tất cả khoảnh khắc được ghi lại với một nét riêng chính từ con mắt nghệ thuật của người nhiếp ảnh mà không theo một rập khuôn nào sẵn có.

Những tưởng nhẫn cưới chỉ đơn giản là mua và đeo, nhưng í tai biết được kể cả trong việc đơn giản này cũng có những lưu ý cơ bản. Hãy xem nó là gì để tránh những rủi ro đáng tiếc trong cuộc sống hôn nhân.

Không nên chọn nhẫn cưới có hình thức quá lệch nhau

Các cặp vợ chồng hiện đại ngày nay thường cho rằng, một cặp nhẫn cưới chỉ cần đẹp mà không nhất thiết phải giống hệt nhau. Vì vậy, rất nhiều các bạn trẻ lựa chọn cho mình chiếc nhẫn theo sở thích của mình, khác xa chiếc còn lại của đối phương.

Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, điều này là hoàn toàn không nên. Bởi người ta cho rằng, một cặp nhẫn cưới thường phải có kiểu dáng giống nhau để thể hiện sự tương đồng giữa đôi vợ chồng thì mới mang đến hạnh phúc cho lứa đôi.

Giống như câu nói: “Hôn nhân không phải phép tính 1+1=2. Để hôn nhân bền vững, đó phải là phép toán của hai nửa cộng lại thành một.” Hai vợ chồng muốn có được hạnh phúc trọn vẹn thì phải biết cách giữ cân bằng cuộc sống gia đình và công việc, là mỗi người nhường nhịn nhau một chút, đừng để cái tôi của mình quá lớn mà làm mất đi niềm hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ khi chúng ta biết thu nhỏ cái tôi mà nghĩ tới bạn đời của mình, tình yêu mới bền bỉ và trường tồn.


Ảnh minh họa. 

Tuyệt đối không được bán hoặc làm mất nhẫn cưới

Nhẫn cưới được coi là biểu tượng của sự gắn kết vĩnh cửu và hạnh phúc tròn đầy. Một khi nhẫn cưới được mang vào tay thì sự ràng buộc, gắn kết giữa hai con người xa lạ trở nên bền chặt, không điểm dừng và luôn bất diệt. Đó cũng chính là sự mở đầu cho đời sống hôn nhân lâu dài bao gồm cả những ràng buộc về mặt pháp lý và xã hội. Chính vì vậy, nếu nhẫn quá rộng hoặc quá chật, bạn có thể sửa lại mà không lo sợ việc nới hoặc cắt bớt nhẫn sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của cặp đôi. Tuy nhiên, tuyệt đối không được bán nhẫn cưới hay làm mất chúng.

Tuyệt đối không nên đeo nhẫn cưới trước khi hôn lễ chính thức diễn ra

Một số cặp đôi khi chọn nhẫn cưới xong là đeo ngay nhưng không biết rằng, theo quan niệm người xưa, trước khi hôn lễ chính thức diễn ra thì các cặp vợ chồng tuyệt đối không nên đeo nhẫn cưới. Người xưa qun niệm rằng, cách này sẽ giúp gia đình không bị xáo trộn, tình yêu bền vững và hạnh phúc viên mãn hơn.

Đeo nhẫn cưới ở ngón áp út

Ngón tay áp út được coi là vị trí chuẩn mực cho nhẫn cưới. Không chỉ ở Việt Nam mà quan niệm này còn thể hiện rất rõ ở các quốc gia khác trên thế giới.

Cụ thể, người Châu Âu tin rằng, trên ngón tay áp út có các tĩnh mạch tình yêu chạy trực tiếp từ ngón này đến trái tim. Vì vậy, đeo nhẫn cưới ngón này như một lời nhắc nhở tình yêu sẽ luôn luôn giữ trong trái tim bạn. Hơn thế nữa, ngón áp út cũng rất yếu so với các ngón khác trong bàn tay, nên khi đeo chiếc nhẫn tình yêu vào sẽ khiến bạn có thêm niềm tin và sức mạnh về mặt tinh thần.

Người Trung Quốc lại cho rằng: Ngón tay cái tượng trưng cho cha mẹ, ngón tay trỏ tượng trưng cho anh em, ngón giữa là chính bạn, ngón áp út tượng trưng cho người bạn đời, và ngón út tượng trưng cho con cái của bạn.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Đám cưới

[Dam-cuoi][fbig1]

Đám hỏi

[Dam-hoi][fbig2]

Kế hoạch đám cưới

[Ke-hoach-cuoi][fbig1]

Nhà hàng tiệc cưới

[Nha-hang-tiec-cuoi][hot]

Nghi thức đám cưới

[Nghi-thuc-dam-cuoi][fbig1]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.